RSS

Постови на блог со 'homo deus' ознаки

Homo deus - A brief history of tomorrow

Homo Deus

Во оваа книга Харари испитува што може да се случи со светот кога старите митови ќе дојдат во комбинација со новите технологии, како што се вештачка интелегенција и генетски инженеринг. Што ќе се случи со демократијата кога Google и Facebook подобро ќе ги знаат нашите интереси како и нашите политички преференци отколку ние самите? Што ќе се случи со социjалната држава, кога компјутерите ги притискаат луѓето надвор од пазарот на трудот и се создава нова голема "бескорисна класа". Како од homo sapiens стануваме homo deus и какви нови судбини ќе си поставиме себе си ? Што ќе треба да превземеме и како ќе ја заштитиме оваа кревка планета од човештвото, нивната деструктивна сила и само создадените богови? Homo deus ни дава да ѕирнеме во соништата и кошмарите кои ќе го обликуваат дваесет и првиот век.

Во текот на изминатиот век, човекот успеал да го направи невозможното, да ги запре гладот, чумата и војната. Но како што Харари објаснува, гладот, чумата и војната се трансформираат и за прв пат во историјата, повеќе луѓе умираат од премногу јадење отколку од глад, повеќе луѓе умираат од старост отколку од заразни болести и повеќе луѓе извршуваат самоубиство, отколку што се убиени од војници, терористи и криминалци заедно. Просечен Американец има илјада пати поголема шанса да умре од јадење во МекДоналдс отколку да биде разнесе од Алкаеда.

Со истата јасност со која Sapiens стана интернационален хит, така и со оваа книга, Харари ја обележува нашата иднина.