RSS

Постови на блог со 'read' ознаки

"Stuck" Oliver Jeffers

                                   

             На Флојд змејот се заглавува на дрво. Го фрла својот чевел по него, но и тој останува заглавен на дрвото. Го фрла и другиот чевел и тој останува заглавен заедно со сите работи кои ги фрлил...скала, мешавина на бои, кујнски мијалник, како и кит... меѓу другото. Дали Флојт некогаш ќе си го врати назад змејот?Наставни идеи:

- Голема буква се користи на различни места во приказната. Можеш ли да објасниш зошто?

- Флојд во приказната фрла орангутан, кој сигурно треба да биде на некое друго место. Напиши твоја приказна во која објаснуваш каде бил орангутанот и како Флојд го фатил.

- Додај "облаче" на секоја слика од Флојд и во него објасни (напиши), што тој размислува и како се чувствува.

-Приказната е напишана во трето лице. Можеш ли да ја напишеш во прво лице?

-Напиши приказна во која објаснуваш како различни предмети, животни и луѓе се нашле на дрво.

-Можеш ли да напишеш твоја приказна со наслов "Заглавен" ? Кој или што е заглавено и како ќе биде спасено?Математика

- Размисли за различните големини на предметите кои Флојд ги фрла на дрвото. Колку е долго, високо и тешко секое од нив? Можеш ли да ги измериш?

- Процени ја вредноста на секој предмет што Флојд го фрла на дрво. Која е вкупната вредност на сите предмети кои се на дрво до крајот на приказната.Наука

- Дознај зошто змејовите летаат. Кои сили се вмешани?

- Дознај за различните видови на дрвја. Како растат и како се размножуваат?

- Луѓето и предметите на илустрациите имаат сенки. Можеш ли да објасниш како сенките се формираат ?Уметност

- Погледни ги различните илустрации на дрвја во приказната. Иако е истото дрво, обоено е во неколку различни бои. Може ли ти да нацрташ една иста работа повеќе пати и да ја обоиш во различни бои ?

- Погледи како се нацртани сенките во илустрациите. Можеш ли ти да нацрташ некои предмети со нивните сенки? Може ли да ги нацрташ во различен дел од денот? Како би се менувало местото на сенката?

Јазици

- Може ли да ги преведеш предметите кои Флојд ги фрла на дрво на повеќе јазици?

- Дали може да дознаеш како се вика дрво на други јазици?

 

   Напиши како ти би ги одглавил работите заглавени на дрвото.